skip navigation

Player Stats

Individual

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS
Sahr Matturi EBM 3 3 0 6
2 Omar Talal SS 1 1 0 2
Eric Sanchez EBM 1 1 0 2
Ibrahim Omar EBM 1 1 0 2
28 Jamisha Pierre BP 1 1 0 2
9 Myrah Valmyr BP 1 1 0 2